top of page

NOEN GANGER MÅ HJERTET VISE VEG!

“Hearts in the Ice" er Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sorby. Med til sammen 50 års erfaring i Arktis og Antarktis jobber de for å skape positivt engasjement rundt klimaendringer og hva vi alle kan gjøre for å redusere de katastrofale effektene klimaendringer fører med seg i naturen rundt oss. Ved å bruke historiefortelling, kunnskapsformidling i interaktive  klasserom og samling av data gjennom folkeforskning, er målet å skape endring.

Hearts in the ice Embrace the planet armbånd

Hearts in the ice prosjektet handler om et globalt samarbeider for et klima vi alle kan leve med. Endringen skjer ikke over natten, men det begynner alltid med oss. Vi må samarbeide for å løse noen av verdens mest ødeleggende og prekære problemer.
 
Alt liv på kloden - alt liv i havet,  i luft og på land, lever i sameksistens.
 
Bli en del av oss i Hearts in the Ice  teamet, ved å kjøpe et unikt "Embrace the Planet Bracelet" med den ikoniske isbjørnen eller pingvinen. Dette er bare to av mange Arktiske og Antarktiske arter som er truet av klimaendringene. Flere dyrearter lever på og i isen, og trenger den for å leve. Ditt kjøp støtter vårt arbeid ved å informere og spre kunnskap til mennesker både nasjonalt og internasjonalt, samt å skape et engasjement rundt bidrag og hva vi alle kan gjøre for å bremse utviklingen i klimaendringene og ta vare på naturen rundt oss!

Vi har mere påvirkningskraft enn vi tror!

POLAR BEAR

PENGUIN