top of page

GENERELLE VILKÅR

1. GENERELT

​1.1. Gjeldende forbrukerlovgivning regulerer forbrukerkjøp av varer over internett, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettloven,                       personopplysningsloven og ehandelsloven.

1.2. Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for din bestilling av produkter ("Produktene") fra Ellen Kvam Norwegian Design AS             sin nettbutikk for levering i Norge. Se punkt 11 om «privacy policy» vedrørende vår bruk og lagring av personopplysninger.

1.3. De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp. Gjennom å godkjenne Ellen Kvam Norwegian Design sine Generelle Vilkår for                         nettbutikk før din ordre sendes, aksepterer du disse vilkårene.

1.4. Ellen Kvam Norwegian Design AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil ikke ha innvirkning på               ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på nettsiden.

1.5. For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

 

Ellen Kvam Norwegian Design AS, org. nr 991 346 473

Rosenholmveien 4B, 1252 Oslo, Norge. 

info@ellenkvam.com

+47 406 32 060 

 

2. REGISTRERING AV ORDRE

2.1. En ordre registreres ved å følge fremgansmåten for bestilling på nettsiden.

2.2. Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via e-post eller telefon så snart som mulig for å                         informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.

2.3. Vi prøver å holde en høy kvalitet på varene, men vær oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere i farge og design fra bildet         på nettsiden.

2.4. Vi tar forbehold om skrivefeil og feil ved prissetting. Du som kunde vil da bli informert pr telefon/mail, og nettordren kan bli annullert.

2.5. Hvis du har gitt oss en gyldig e-postadresse, vil vi varsle deg så snart som mulig for å bekrefte din bestilling og for å bekrefte                       opplysningene dine. I forbindelse med dette, får du et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med Ellen Kvam                 Norwegian Design AS.

 

3. LEVERING

3.1. De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. Ellen Kvam Norwegian Design AS forbeholder seg retten til å foreta               mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

3.2. Vi gjør oppmerksom på at noen av produktene er håndlagde og kan derfor variere noe fra produktet som er avbildet på nettsiden.

3.2. Produktenes tilgjengelighet kan variere Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg                   beskjed.

3.3. Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å               bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

3.5. Hvis leveransen ikke er mulig innen tretti (30) dager, kan du kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil disse bli                       returnert  av oss innen tretti (30) dager.

4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1. Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. mva, men eksklusive eventuelle avgifter, toll og frakt, så fremt annet ikke             er oppgitt.

4.2. Avgifter, toll og frakt kan variere, samt leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når du               legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet er det totale beløpet som skal betales for de bestilte                       produktene.

4.3. Du aksepterer å refundere Ellen Kvam Norwegian Design AS for eventuelle ekstra forsendelses- / håndteringskostnader som oppstår           som følge av din unnlatelse av å akseptere eller hente levering i samsvar med de avtalte vilkår for levering.

 

5. BETALING

5.1. Du kan betale for produktene med de til enhver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.

5.2. Ellen Kvam Norwegian Design tilbyr sikker onlinebetaling med bistand fra en ekstern leverandør, og for å være sikker på at du alltid             har den høyeste grad av sikkerhet, krypteres automatisk betalingsdetaljene når du legger dem inn.

5.3. Når du betaler med kredittkort, må kredittkortopplysninger gis når du bestiller. Kredittkortet ditt vil bli belastet på tidspunktet for                 ordrebekreftelsen.

5.4. På ordre med postoppkrav som betalingsvilkår kommer det en oppkravsavgift fra Posten i tillegg.

 

6. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

Angrerett

6.1. Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av                         produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å                 sende tilbaketrekkingsvarsel til Ellen Kvam Norwegian Design på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5.

       Du kan benytte vedlagte angrerettskjema, men det er ikke et vilkår for angreretten å benytte dette.

6.2. Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli                             tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til         oss, eller porto for tilsendt vare.

6.3. Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere               produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake         i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke                 skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet,           og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

6.4. Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt. Angreretten gjelder heller ikke for produkter som er         spesialtilvirket eller endret etter kjøperens spesifikasjoner, eller forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er                 egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.

 

Skadet eller defekt produkt

I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter 6.1 til 6.4 ovenfor, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor.

6.5. Eventuelle skader på produktene under forsendelse eller påståtte defekter angående produktet skal umiddelbart meldes skriftlig til             Ellen Kvam Norwegian Design på adresse eller e-post angitt i punkt 1.5.

6.6. Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen tretti (30) dager etter mottak av produktet.

6.7. Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om retting av feilen.

6.8. Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

7. FORCE MAJEURE

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon.

 

8. GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal reguleres av gjeldene lover for Norge. Aktuelle lover er:

[1] Lov av juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp.

[2] Lov av juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.

[3] Lov av mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester.

 

9. ALDERSGRENSE FOR KJØP GJENNOM NETTBUTIKK

Alle som kjøper noe gjennom Ellen Kvam Norwegian Design sin nettbutikk må være 18 år eller eldre.

 

10. PRIVACY POLICY - BEHANDLING AV PERSONDATA 

10.1. Vi samler inn og lagrer all informasjon du oppgir på vår nettside, eller gir oss på noen annen måte. I forbindelse med kjøp i                           nettbutikken vil personopplysninger bli hentet, for eksempel navn, adresse (e-post eller fysisk adresse, IP-adresse, telefonnummer               osv.). Vi kan bruke programvareverktøy til å måle og samle øktinformasjon, inkludert side responstider, lengden på besøk på                         bestemte sider, sideinteraksjonsinformasjon og metoder som brukes til å bla bort fra siden. 

         Når du gjennomfører en transaksjon på vår nettside, samler vi inn personlig informasjon som du gir oss som en del av prosessen, for           eksempel navn, adresse og e-postadresse. Disse dataene brukes kun internt i forbindelse med forsendelsen av varer, kundekontakt             etc. 

         Data samlet på nettbutikken deles/selges ikke til tredjeparter, og behandles og lagres i henhold til norsk lov. 

         Vi samler slike ikke-personlige og personlige opplysninger til følgende formål: 

         - Å levere og drive Tjenestene;

         - Å gi våre brukere kontinuerlig kundestøtte og teknisk støtte;

         - For å kunne kontakte våre brukere og besøkende med generelle eller personlige servicerelaterte opplysninger og salgsfremmende             meldinger;

         - Å opprette aggregerte statistiske data og andre aggregerte og/eller utlede ikke-personlige opplysninger, som vi eller våre                           samarbeidspartnere kan bruke til å forbedre våre respektive tjenester;

         - For å overholde gjeldende lover og forskrifter.  

        Hvordan vi lagrer og bruker dine personlige opplysninger:

        Vårt firma er vertet på Wix.com plattformen. Wix.com gir oss den elektroniske plattformen som lar oss selge våre produkter til deg.              Dine data kan lagres via Wix.com's datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer dataene dine på                  sikre servere bak en brannmur. 

        Alle direkte betalings gateways som tilbys av Wix.com og brukes av vårt firma overholder standarder fastsatt av PCI-DSS som                        forvaltes av PCI Security Standard Council, som er en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover.            PCI-DSS-krav bidrar til å sikre sikker håndtering av kredittkortinformasjon av vår butikk og dennes tjenesteleverandører.  

        Hvordan kommuniserer vi med butikkens Besøkende: 

        Vi kan kontakte deg for å varsle deg om din konto og bestilling, for å feilsøke problemer med kontoen din, for å løse en konflikt, å                samle avgifter eller skyldige penger, å studere dine meninger gjennom undersøkelser eller spørreskjemaer, for å sende                                  oppdateringer om vårt firma, markedsføringskampanjer, promotering, og som ellers nødvendig for å kontakte deg for å håndheve              brukeravtalen, gjeldende nasjonale lover og enhver avtale vi måtte ha med deg. For disse formål kan vi kontakte deg via e-post,                  telefon, tekstmeldinger og post. 

 

10.2. Nettbutikken og tilhørende sider samler inn data ved hjelp av “Cookies” (Informasjonskapsler). Cookies er små datamaterialer som             er lagret på nettsted-besøkende’s nettleser, som vanligvis brukes til å følge med på deres bevegelser og handlinger på et nettsted.             Data oppnådd på denne måten brukes til statistiske formål, som for eksempel prestasjonsmåling og mer. Leverandør av måleverktøy           er Google Analytics. Data samlet inn av “Cookies” samles anonymt, og brukes kun av Ellen Kvam Norwegian Design for statistiske               formål.  

         Cookies er implementert på hvert nettsted bygget av Wix. Nedenfor er en liste over informasjonskapslene som brukes på dette                   nettstedet: 

         Cookie navn:                                                                               Levetid: 

           svSession                                                                                     Permanent                        

          hs                                                                                                 Økt                             

          incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}                                             Økt                             

          incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}                                           Økt                            

          nlbi_{ID}                                                                                      Vedvarende cookie             

          XSRF-TOKEN                                                                              Vedvarende cookie             

          smSession                                                                                    2 uker                            

         TS01920a17                                                                                  Økt

         TS01e85bed                                                                                 Økt

         TS01f018e6                                                                                   Økt

          uidp                                                                                              1 år

          __utma                                                                                         2 år

          __utmc                                                                                         Økt

          __utmz                                                                                         6 måneder

          _ga                                                                                               2 år

          _pxvid                                                                                          1,5 år

          _wixAB3                                                                                       6 måneder

          _wixAB3|ee8319ec-ca97-4df8-8444-3e29532bb931                 4 timer

          _wixCIDX                                                                                      3 måneder

          _wixUIDX                                                                                      3 måneder

          _wix_browser_sess                                                                      Økt

          fs_uid                                                                                            6 måneder

          userType                                                                                       2 måneder

          wixClient                                                                                       2 uker

          wixLanguage                                                                                5 år

          wixSession2                                                                                  2 måneder

10.3. Du har rett til å få tilgang til personlig informasjon som er lagret om deg. For å få en kopi av den personlige informasjonen som                   Ellen Kvam Norwegian Design har på deg, se avsnitt 1.5. for kontaktinformasjon. 

         Du har også rett til å bli glemt. Du kan be om at vi permanent sletter data som er behandlet på nettstedet vårt. Vennligst se avsnitt             1.5 for kontaktinformasjon. 

bottom of page